1) Najskôr si vyberte typ kvetov, aké chcete zasadiť.